HVORDAN
Målrettede, intensive samtaler med nøglepersoner i Deres firma:

  • Registrering af bestående aftaler, rutiner og ansvarsfordeling
  • Handlingsplan for projektet udfærdiges og gennemføres med udgangspunkt i Deres ønsker.

Hvor
Arbejdsopgaverne kan løses inhouse eller domestic.